HENINEN.NETRAATTEEN PORTTIEnglishРусскийUuttaHankeMuistopantheonTutkimusretkiMediaJoukkoviestiLinkkejäVieraskirjaSotatapahtumatKuviaDokumentitSota ja kohtalotMuisto ja lakiMuseoiden yhteistoimintaMatkailu
Sosialististen Neuvostotasavaltojen Kansankomissaarien Neuvoston Asetus

Erittäin salainen

SNTL:n Kansankomissaarien Neuvosto on päättänyt seuraavaa:

1) Sallia 12. maaliskuuta 1940 Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen välillä solmitun rauhansopimuksen perusteella Neuvostoliitolle siirtyneillä alueilla oleskelevien Suomen kansalaisten poistua Suomeen, ellei neuvostohallinnon puolelta ilmene estettä maasta poistumiselle.

2) Sallia edellä mainituille henkilöille viedä mukanaan Neuvostoliitosta poistuessaan heille henkilökohtaisesti kuuluvaa omaisuutta alempana luetellut määrät;

a) rautateitse maasta poistuva saa käsimatkatavaran lisäksi viedä mukanaan matkatavaraa seuraavasti: Perheenpää ja yksinelävä henkilö 50 kg ja muut perheenjäsenet 25 kg kukin.

b) hevosajoneuvolla maasta poistuville sallitaan viedä omaisuutta seuraavasti: henkilökohtaista omaisuutta joka on kuormattu enintään kahdelle yhden hevosen vetämälle alustalle ja edellämainitun lisäksi yhtä taloutta kohti sallitaan ottaa mukaan karjaa ja siipikarjaa ei kuitenkaan enempää kuin kaksi hevosta tai 8 poroa, yksi lehmä, yksi sika, 5 lammasta tai vuohta sekä 10 kpl. siipikarjaa.

Ammatinharjoittajilla kuten käsityöläisillä, erikoisammatin omaavilla työläisillä, lääkäreillä, taiteilijoille, tiedemiehille ja muihin heihin verrattaville on oikeus viedä mukanaan yllämainittujen määrien lisäksi henkilökohtaisessa ansiotoiminnassa tarpeelliset työvälineet.

Vientikiellon alaisten tavaroiden luettelo seuraa liitteenä.

3) Toisessa artiklassa lueteltu omaisuus on vapaa kaikista veroista, tullimaksuista ja niiden kaltaisten maksujen kannosta.

Neuvostoliiton Kansankomissaarien Neuvoston puheenjohtaja V.Molotov
Neuvostoliiton Kansankomissaarien Neuvoston kansliapäällikkö Hlomov

asiakirjan todistaa
Turvallisuuskomitean kapteeni Rybkin
Valtion Turvallisuuskomitean 8 osasto viidennen jaoksen päällikkö
Sisä-asiain Kansankomissariaatti

Suomennos Matti Tersa, 2009

Liite

Luettelo vientikiellon alaisista tavaroista

a) Kaikkien maiden raha paitsi Suomen markat, joiden vienti on sallittu 500 markkaan asti henkilöä kohti.

b) Kulta, platina ja hopea harkkoina, irtonaisena, tai arvoltaan romua vastaavassa kunnossa.

c) Yhtä 18 vuotta täyttänyttä henkilöä kohti sallitaan viedä hopeaesineitä enintään 500 grammaa, kello hopeisine tai kultaisine ketjuineen, vihkisormus, hopeinen savukerasia ei kuitenkaan enempää kuin 1 kappale kutakin.

d) Yhtä 18 vuotta täyttänyttä henkilöä kohti sallitaan viedä mukanaan yhteispainoltaan 1 karaati helmistä ja jalokivistä valmistettuja esineitä. Jalokivet kuitenkin irrotettuina.

e) Vientikiellon alaisia ovat taide ja antiikkiesineet kokoelmina ja yksittäiskappaleina poisluettuna maastapoistuvan perintöesineet.

f) Aseet ja sotavarusteet mm. kenttäkiikarit (metsästäjille sallitaan yhden metsästysaseen vienti siihen kuuluvine osineen).

g) Kappaletavara, valmisvaatteet, metalli ja metallituotteet, nahka ja lyhyttavarat siinä määrin kuin määrä ylittää perheen tarpeet.

h) Postikyyhkyset.

i) Painotuotteet, valokuvat ei kuitenkaan henkilökohtaiset, pöytä ja asiakirjat, kartat, kaaviot ja asiapaperit poisluettuna henkilöllisyystodistukset.

j) Kaikki arvopaperit (osakkeet, oblikaatiot yms.), vekselit, kuljetuskuitit, takuuasiakirjat, vakuutusasiakirjat ja muut omaisuuden hallintaan liittyvät asiapaperit.

k) Ompelukoneita voi viedä mukanaan 1 kappaleen perhettä kohden.

l) Autot ja moottoripyörät.

m) Kaikki monistuslaitteet, kirjoitus ja laskukoneet.

asiakirjan todistaa
Turvallisuuskomitean kapteeni Rybkin
Valtion Turvallisuuskomitean 8 osasto viidennen jaoksen päällikkö
Sisä-asiain Kansankomissariaatti

Suomennos Matti Tersa, 2009

© Raatteen Portti, 2002–2004
© Karelian Institute for the Development of Education, 2002–2004
© Heninen.net, 2002–2021