Tjp:llä välitetty sanoma

MOSKOVA NKVD ARMEJAKUNNAN KOMENTAJALLE MASLENNIKOVILLE
MOSKOVA NKVD DIVISIOONANKOMENTAJALLE APOLLONOVILLE

Evakuoitavaksi määrättyjen Suomen kansalaisten määrä on luetteloiden mukaan 2540 henkeä, joista Karjalais-suomalaisessa sosialistisessa tasavallassa 2121, Muurmannin alueella 312 ja Leningradin alueella 107 henkeä. 31.5.40 mennessä on suomalaisille luovutettu 2134 henkeä, jotka ovat ilmoittautuneet halukkaiksi muuttamaan Suomeen. 155 henkeä ilmoitti haluavansa jääda Neuvostoliittoon. Evakuonti on saatettu loppuun kaikkilla Suomen kansalaisten asuinpaikoilla alueella, joka on siirtynyt Neuvostoliitolle kuluvan vuoden maaliskuun 18. päivänä solmitun Neuvostoliiton ja Suomen rauhansopimuksen mukaan, lukuunottamatta Karjalais-suomalaisen SNT:n Kalevalan piirin Kintesman kylää, jonka kohdalla takaraja on siirretty kesäkuun 10. päivään. Tässä asutuskeskuksessa on 251 halukasta muuttamaan Suomeen. 31.5.40 aletaan kuljettaa näitä suomalaisia Kintesmasta Uhtuaan laivoilla Kuittijärveä pitkin. Heidät luovutetaan väliaikaisessa Longan rajanylityspaikassa 3-4.6.40. Luovutettavien joukossa on 251 henkeä Kintesmasta. 3 henkeä ovat vaikeasti sairaita, heidän kuljetuksensa on tällä hetkellä mahdotonta. Olen määrännyt luovuttamaan nämä sairaat heidän parantumisensa jälkeen, mistä on ilmoitettava Suomen viranomaisille.

Pyydän vahvistamaan tämän päätöksen.

Ilmoitan yksityiskohtaisesti raportissa Kalevalan piirin viimeisen ryhmän luovuttamisen jälkeen. Puolueen antama tehtävä on suurin piirtein täytetty ajalla. Pyydän informoimaan toveri DEKANOZOVIA tämän sanoman johdosta.

ISTOMIN

1 kesäkuuta 1940, Petroskoi

VF:n liittovaltion turvallisuuspalvelun Karjalan tasavallan hallinto. KRO säätiö. Luettelo 1. Mappi 66. Sivu 108.